Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 7 de xullo de 2018, Núm. 164

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 6 de xullo de 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da Península e Illes Balears.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 814/2018, do 6 de xullo, polo que se establecen disposicións de aplicación relativas á clasificación dos canais de porcino.

  • Real decreto 815/2018, do 6 de xullo, polo que se establecen disposicións de aplicación relativas á clasificación dos canais de vacún e ovino e ao rexistro e a comunicación dos prezos de mercado de determinadas categorías de canais e animais vivos.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 816/2018, do 6 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade.

  • Real decreto 817/2018, do 6 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Cultura e Deporte e se modifica o Real decreto 595/2018, do 22 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Real decreto 818/2018, do 6 de xullo, sobre medidas para a redución das emisións nacionais de determinados contaminantes atmosféricos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid