Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 14 de xullo de 2018, Núm. 170

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/748/2018, do 4 de xullo, pola que se modifica a Orde HAP/2652/2012 do 5 de decembro, pola que se aproban as táboas de devolución que deberán aplicar as entidades autorizadas a intervir como entidades colaboradoras no procedemento de devolución do imposto sobre o valor engadido no réxime de viaxeiros regulado no artigo 21, número 2.º, da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido.

  • Resolución do 13 de xullo de 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da península e Illes Balears.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 862/2018, do 13 de xullo, polo que se modifica el Real decreto 849/2017, do 22 de setembro, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ao fomento do asociacionismo, a entidades asociativas representativas do sector pesqueiro.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid