Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 16 de xullo de 2018, Núm. 171

I. Disposicións xerais

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Resolución do 12 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo por canalización.

  • Resolución do 12 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos máximos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo envasados, en envases de carga igual ou superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluídos os envases de mestura para usos dos gases licuados do petróleo como carburante.

COMISIÓN NACIONAL DO MERCADO DE VALORES

  • Circular 2/2018, do 12 de xuño, da Comisión Nacional do Mercado de Valores, pola que se modifica a Circular 5/2013, do 12 de xuño, que establece os modelos de informe anual de goberno corporativo das sociedades anónimas cotizadas, das caixas de aforros e doutras entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiais de valores, e a Circular 4/2013, do 12 de xuño, que establece os modelos de informe anual de remuneracións dos conselleiros de sociedades anónimas cotizadas e dos membros do consello de administración e da comisión de control das caixas de aforros que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiais de valores.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid