Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 20 de xullo de 2018, Núm. 175

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

  • Orde SCB/770/2018, do 12 de xullo, pola que se inclúen novas substancias no anexo 1 do Real decreto 2829/1977, do 6 de outubro, polo que se regulan as substancias e preparados medicinais psicotrópicos, así como a fiscalización e inspección da súa fabricación, distribución, prescrición e dispensación.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid