Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 21 de xullo de 2018, Núm. 176

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Lei 7/2018, do 20 de xullo, de modificación da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 20 de xullo de 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da península e Illes Balears.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Corrección de erros da Resolución do 10 de xullo de 2018, do organismo estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social, O.A., pola que se crea o selo electrónico cualificado do organismo.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 901/2018, do 20 de xullo, polo que se modifica o Real decreto 1988/1993, do 12 de novembro, polo que se establecen medidas para a loita contra a enfermidade de Newcastle.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 903/2018, do 20 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social.

  • Real decreto 904/2018, do 20 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, e polo que se modifica o Real decreto 595/2018, do 22 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

  • Corrección de erros da Resolución do 17 de xullo de 2018, conxunta da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e a Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre o pagamento ao persoal do sector público estatal dos atrasos correspondentes ao incremento do 1,5 por cento e ao incremento adicional do 0,25 por cento previstos na Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para 2018.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid