Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 21 de xullo de 2018, Núm. 176

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 903/2018, do 20 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social.

  • Real decreto 904/2018, do 20 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, e polo que se modifica o Real decreto 595/2018, do 22 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

  • Corrección de erros da Resolución do 17 de xullo de 2018, conxunta da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e a Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre o pagamento ao persoal do sector público estatal dos atrasos correspondentes ao incremento do 1,5 por cento e ao incremento adicional do 0,25 por cento previstos na Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para 2018.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid