Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 28 de xullo de 2018, Núm. 182

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FOMENTO

  • Real decreto 949/2018, do 27 de xullo, polo que se modifica a contía da subvención ao transporte regular, aéreo e marítimo dos residentes nos territorios non peninsulares co resto do territorio nacional, de conformidade co previsto na disposición adicional centésimo cuadraxésimo sétima da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid