Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 30 de xullo de 2018, Núm. 183

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 5/2018, do 27 de xullo, de medidas urxentes para a adaptación do dereito español á normativa da Unión Europea en materia de protección de datos.

  • Real decreto lei 7/2018, do 27 de xullo, sobre o acceso universal ao Sistema nacional de saúde.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Acordo de confidencialidade (ADC) entre a ministra de Defensa do Reino de España e o ministro de Defensa da República Francesa en relación co intercambio de información sobre o sistema CSO (compoñente espacial óptico), feito en París e Madrid o 16 de abril e o 3 de xullo de 2018.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 952/2018, do 27 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio do Interior.

  • Real decreto 953/2018, do 27 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Fomento.

  • Real decreto 956/2018, do 27 de xullo, polo que se aproba e se publica o Acordo adoptado pola Mesa Xeral de Negociación da Administración xeral do Estado, o 23 de xullo de 2018, en relación co réxime retributivo da situación de incapacidade temporal do persoal ao servizo da Administración xeral do Estado e organismos ou entidades públicas dependentes.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DA REXIÓN DE MURCIA

COMUNITAT VALENCIANA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid