Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 30 de xullo de 2018, Núm. 183

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 952/2018, do 27 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio do Interior.

  • Real decreto 953/2018, do 27 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Fomento.

  • Real decreto 956/2018, do 27 de xullo, polo que se aproba e se publica o Acordo adoptado pola Mesa Xeral de Negociación da Administración xeral do Estado, o 23 de xullo de 2018, en relación co réxime retributivo da situación de incapacidade temporal do persoal ao servizo da Administración xeral do Estado e organismos ou entidades públicas dependentes.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid