Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 1 de setembro de 2018, Núm. 212

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Orde JUS/902/2018, do 31 de agosto, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 31 de agosto de 2018, polo que se crea un consello asesor para a revisión da Lei de axuizamiento criminal desde unha perspectiva de xénero.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 31 de agosto de 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de Tabaco e Timbre da Área do Monopolio.

MINISTERIO DO INTERIOR

  • Resolución do 30 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de Tráfico, pola que se modifica a do 8 de febreiro de 2018, pola que se establecen medidas especiais de regulación do tráfico durante o ano 2018, ampliando a restrición temporal á circulación de determinados tipos de vehículos na estrada N-340 ao seu paso pola provincia de Castellón.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Real decreto 1086/2018, do 31 de agosto, polo que se regula a concesión directa dunha subvención ás cidades de Ceuta e Melilla para a mellora da atención prestada nos centros de acollida de menores estranxeiros non acompañados.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Real decreto 1048/2018, do 24 de agosto, polo que se modifica o Real decreto 1054/2014, do 12 de decembro, polo que se regula o procedemento de cesión dos dereitos de cobramento do déficit do sistema eléctrico do ano 2013 e se desenvolve a metodoloxía de cálculo do tipo de xuro que devindicarán os dereitos de cobramento do dito déficit e, se é o caso, dos desaxustes temporais negativos posteriores.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid