Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 1 de setembro de 2018, Núm. 212

I. Disposicións xerais

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Real decreto 1048/2018, do 24 de agosto, polo que se modifica o Real decreto 1054/2014, do 12 de decembro, polo que se regula o procedemento de cesión dos dereitos de cobramento do déficit do sistema eléctrico do ano 2013 e se desenvolve a metodoloxía de cálculo do tipo de xuro que devindicarán os dereitos de cobramento do dito déficit e, se é o caso, dos desaxustes temporais negativos posteriores.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid