Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 4 de setembro de 2018, Núm. 214

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 11/2018, do 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección dos compromisos por pensións cos traballadores, prevención do branqueo de capitais e requisitos de entrada e residencia de nacionais de países terceiros, e polo que se modifica a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Orde ECE/909/2018, do 3 de setembro, pola que se modifica a Orde EIC/1300/2017, do 27 de decembro, pola que se dispón a creación de débeda do Estado durante o ano 2018 e xaneiro de 2019 e se autorizan as operacións de xestión de tesouraría do Estado.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid