Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 25 de setembro de 2018, Núm. 232

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/975/2018, do 20 de setembro, pola que se regula o curso de capacitación para o ascenso a comandante da escala de oficiais da Garda Civil, se aproba o seu plan de estudos e se determinan as probas que hai que superar na avaliación para a asistencia ao curso.

  • Orde PCI/976/2018, do 20 de setembro, pola que se regulan os cursos de capacitación para o ascenso aos empregos de coronel da escala facultativa superior, e de tenente coronel da escala facultativa técnica e da escala de oficiais, da Lei 42/1999, do 25 de novembro, de réxime do persoal do corpo da Garda Civil.

  • Orde PCI/977/2018, do 20 de setembro, pola que se regulan os cursos de capacitación para o ascenso aos empregos de suboficial maior e de cabo maior da Garda Civil.

  • Orde PCI/978/2018, do 20 de setembro, pola que se regulan os currículos do ensino de formación para a incorporación á escala de oficiais do corpo da Garda Civil mediante as formas de ingreso por acceso directo sen titulación universitaria e por promoción profesional; se ditan as normas de avaliación, e de progreso e permanencia no centro docente de formación; e se regulan as titulacións que permiten o ingreso.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid