Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 9 de outubro de 2018, Núm. 244

I. Disposicións xerais

COMISIÓN NACIONAL DO MERCADO DE VALORES

  • Circular 4/2018, do 27 de setembro, da Comisión Nacional do Mercado de Valores, pola que se modifican a Circular 1/2010, do 28 de xullo, de información reservada das entidades que prestan servizos de investimento, e a Circular 7/2008, do 26 de novembro, sobre normas contables, contas anuais e estados de información reservada das empresas de servizos de investimento, sociedades xestoras de institucións de investimento colectivo e sociedades xestoras de entidades de capital-risco.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid