Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 15 de outubro de 2018, Núm. 249

I. Disposicións xerais

CONSELLO XERAL DO PODER XUDICIAL

  • Acordo do 27 de setembro de 2018, do Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial, polo que se aproba o Regulamento 1/2018, sobre auxilio xudicial internacional e redes de cooperación xudicial internacional.

MINISTERIO DE FOMENTO

  • Orde FOM/1051/2018, do 24 de setembro, pola que se modifica o anexo III do texto refundido da Lei de portos do Estado e da mariña mercante, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2011, do 5 de setembro.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Resolución do 8 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo por canalización.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid