Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 17 de outubro de 2018, Núm. 251

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Emendas de 2015 á parte A do Código de formación, titulación e garda para a xente de mar (Código de formación), adoptadas en Londres o 11 de xuño de 2015 mediante a Resolución MSC.397(95).

MINISTERIO DE FACENDA

  • Corrección de erros da Orde HAC/941/2018, do 5 de setembro, pola que se modifican a Orde HFP/227/2017, do 13 de marzo, pola que se aproba o modelo 202 para efectuar os pagamentos fraccionados á conta do imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non residentes correspondente a establecementos permanentes e entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, e o modelo 222 para efectuar os pagamentos fraccionados á conta do imposto sobre sociedades en réxime de consolidación fiscal e se establecen as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación electrónica, a Orde HFP/441/2018, do 26 de abril, pola que se aproban os modelos de declaración do imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non residentes correspondente a establecementos permanentes e a entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017, e a Orde HFP/1978/2016, do 28 de decembro, pola que se aproba o modelo 231 de declaración de información país por país.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/1077/2018, do 15 de outubro, pola que se modifica a Orde PRE/1576/2002, do 19 de xuño, pola que se regula o procedemento para o pagamento de obrigacións da Administración xeral do Estado.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Orde TEC/1078/2018, do 28 de setembro, pola que se declara a situación crítica de Cistus heterophyllus carthaginensis, Lanius minor, Margaritifera auricularia, Marmaronetta angustirostris, Mustela lutreola, Pinna nobilis e Tetrao urogallus cantabricus en España, e se declaran de interese xeral as obras e proxectos encamiñados á recuperación destes taxons.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid