Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 24 de outubro de 2018, Núm. 257

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FOMENTO

  • Orde FOM/1115/2018, do 22 de outubro, pola que se determinan para o ano 2017 os custos tipo aplicables aos custos subvencionables regulados no Real decreto 170/2009, do 13 de febreiro, sobre compensación ao transporte marítimo e aéreo de mercadorías incluídas no anexo I do Tratado constitutivo da Comunidade Europea (substituído polo anexo I do Tratado de funcionamento da Unión Europea), con orixe ou destino nas Ilas Canarias.

  • Orde FOM/1116/2018, do 22 de outubro, pola que se determinan para o ano 2017 os custos tipo aplicables aos custos subvencionables regulados no Real decreto 362/2009, do 20 de marzo, sobre compensación ao transporte marítimo e aéreo de mercadorías non incluídas no anexo I do Tratado constitutivo da Comunidade Europea (substituído polo anexo I do Tratado de funcionamento da Unión Europea), con orixe ou destino nas Ilas Canarias.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid