Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 14 de novembro de 2018, Núm. 275

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Resolución do 6 de novembro de 2018, da Dirección Xeral da Administración de Xustiza, sobre retribucións nos casos de incapacidade temporal por continxencias comúns dos membros do persoal ao servizo da Administración de Xustiza, no ámbito territorial xestionado polo Ministerio de Xustiza.

  • Resolución do 6 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Modernización da Xustiza, Desenvolvemento Tecnolóxico e Recuperación e Xestión de Activos, sobre retribucións nos casos de incapacidade temporal por continxencias comúns dos membros do corpo de letrados da Administración de xustiza.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Orde TEC/1171/2018, do 29 de outubro, pola que se regula a información, o control, o seguimento e a avaliación das grandes instalacións de combustión (GIC).

  • Orde TEC/1172/2018, do 5 de novembro, pola que se redefinen os sistemas eléctricos illados do territorio non peninsular das Illes Balears e se modifica a metodoloxía de cálculo do prezo de adquisición da demanda e do prezo de venda da enerxía no despacho de produción dos territorios non peninsulares.

  • Orde TEC/1173/2018, do 7 de novembro, pola que se regula a Xunta Administradora de Vehículos e Maquinaria do Ministerio para a Transición Ecolóxica.

  • Orde TEC/1174/2018, do 8 de novembro, pola que se establecen os parámetros retributivos das instalacións tipo aplicables ás instalacións de tratamento e redución de xurros aprobadas pola Orde IET/1045/2014, do 16 de xuño, e se actualizan para o semiperíodo 2017-2019.

  • Resolución do 6 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Enerxía, pola que se aproba o calendario e as características do procedemento competitivo de poxas para a asignación do servizo de xestión da demanda de ininterrompibilidade regulado na Orde IET/2013/2013, do 31 de outubro, para o período de entrega comprendido entre o 1 de xaneiro e o 30 de xuño de 2019.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid