Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 14 de novembro de 2018, Núm. 275

I. Disposicións xerais

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Orde TEC/1171/2018, do 29 de outubro, pola que se regula a información, o control, o seguimento e a avaliación das grandes instalacións de combustión (GIC).

  • Orde TEC/1172/2018, do 5 de novembro, pola que se redefinen os sistemas eléctricos illados do territorio non peninsular das Illes Balears e se modifica a metodoloxía de cálculo do prezo de adquisición da demanda e do prezo de venda da enerxía no despacho de produción dos territorios non peninsulares.

  • Orde TEC/1173/2018, do 7 de novembro, pola que se regula a Xunta Administradora de Vehículos e Maquinaria do Ministerio para a Transición Ecolóxica.

  • Orde TEC/1174/2018, do 8 de novembro, pola que se establecen os parámetros retributivos das instalacións tipo aplicables ás instalacións de tratamento e redución de xurros aprobadas pola Orde IET/1045/2014, do 16 de xuño, e se actualizan para o semiperíodo 2017-2019.

  • Resolución do 6 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Enerxía, pola que se aproba o calendario e as características do procedemento competitivo de poxas para a asignación do servizo de xestión da demanda de ininterrompibilidade regulado na Orde IET/2013/2013, do 31 de outubro, para o período de entrega comprendido entre o 1 de xaneiro e o 30 de xuño de 2019.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid