Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 30 de novembro de 2018, Núm. 289

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

  • Resolución do 22 de novembro de 2018, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 17/2018, do 8 de novembro, polo que se modifica o texto refundido da Lei do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1993, do 24 de setembro.

  • Resolución do 22 de novembro de 2018, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 18/2018, do 8 de novembro, sobre medidas urxentes en materia de estradas.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/1264/2018, do 27 de novembro, pola que se desenvolven para o ano 2019 o método de estimación obxectiva do imposto sobre a renda das persoas físicas e o réxime especial simplificado do imposto sobre o valor engadido.

COMUNITAT VALENCIANA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid