Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 30 de novembro de 2018, Núm. 289

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

  • Resolución do 22 de novembro de 2018, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 17/2018, do 8 de novembro, polo que se modifica o texto refundido da Lei do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1993, do 24 de setembro.

  • Resolución do 22 de novembro de 2018, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 18/2018, do 8 de novembro, sobre medidas urxentes en materia de estradas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid