Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 11 de decembro de 2018, Núm. 298

I. Disposicións xerais

PRESIDENCIA DO GOBERNO

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Entrada en vigor do Convenio relativo ao despacho de alfándegas centralizado, no que se refire á distribución dos gastos de recadación nacionais que se reteñen cando se poñen ao dispor do orzamento da UE os recursos propios tradicionais, feito en Bruxelas o 10 de marzo de 2009.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Resolución do 23 de novembro de 2018, da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, pola que se modifica o ámbito territorial de determinadas unidades de recadación executiva da Seguridade Social.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 1398/2018, do 23 de novembro, polo que se desenvolve o artigo 25 do texto refundido da Lei de propiedade intelectual, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1996, do 12 de abril, en canto ao sistema de compensación equitativa por copia privada.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 29 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se establece para efectos de cómputo de prazos o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración xeral do Estado para o ano 2019.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN E UNIVERSIDADES

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid