Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 13 de decembro de 2018, Núm. 300

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/1319/2018, do 7 de decembro, pola que se modifica o anexo II do Real decreto 1513/2005, do 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, no referente á avaliación do ruído ambiental.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 5 de novembro de 2018, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima en parte o recurso contencioso-administrativo 1/76/2017, contra a Orde IET/980/2016, do 10 de xuño, pola que se establece a retribución das empresas de distribución de enerxía eléctrica para o ano 2016.

  • Sentenza do 8 de novembro de 2018, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo 1/132/2017, contra a Orde IET/980/2016, do 10 de xuño, pola que se establece a retribución das empresas de distribución de enerxía eléctrica para o ano 2016.

  • Sentenza do 13 de novembro de 2018, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo 1/4923/2016, contra a Orde IET/980/2016, do 10 de xuño, pola que se establece a retribución das empresas de distribución de enerxía eléctrica para o ano 2016.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid