Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 10 de xaneiro de 2019, Núm. 9

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 1433/2018, do 7 de decembro, polo que se modifica o Real decreto 1098/2011, do 22 de xullo, polo que se establecen as normas reguladoras da concesión directa dun préstamo á empresa Sapa Operaciones, S.L., para o desenvolvemento e aplicación da tecnoloxía de lóxica binaria e o seu posterior emprego en transmisións para vehículos civís e militares de cadeas ou rodas.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Resolución do 8 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid