Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 22 de xaneiro de 2019, Núm. 19

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/26/2019, do 21 de xaneiro, pola que se crea a Comisión Asesora do II Plan de Dereitos Humanos.

  • Corrección de erros da Orde PCI/1319/2018, do 7 de decembro, pola que se modifica o anexo II do Real decreto 1513/2005, do 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, no referente á avaliación do ruído ambiental.

MINISTERIO DE CULTURA E DEPORTE

  • Corrección de erros da Resolución do 21 de decembro de 2018, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se aproba a lista de substancias e métodos prohibidos no deporte.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Orde ECE/27/2019, do 21 de xaneiro, pola que se dispón a creación de débeda do Estado durante o ano 2019 e xaneiro de 2020 e se autorizan as operacións de xestión de tesouraría do Estado.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid