Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 29 de xaneiro de 2019, Núm. 25

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

  • Resolución do 22 de xaneiro de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 24/2018, do 21 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector público.

  • Resolución do 22 de xaneiro de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 27/2018, do 28 de decembro, polo que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria e catastral.

  • Resolución do 22 de xaneiro de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 23/2018, do 21 de decembro, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario e viaxes combinadas e servizos de viaxe vinculados.

  • Resolución do 22 de xaneiro de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 26/2018, do 28 de decembro, polo que se aproban medidas de urxencia sobre a creación artística e a cinematografía.

  • Resolución do 22 de xaneiro de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 28/2018, do 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego.

  • Resolución do 22 de xaneiro de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 25/2018, do 21 de decembro, de medidas urxentes para unha transición xusta da minaría do carbón e o desenvolvemento sustentable das comarcas mineiras.

  • Resolución do 22 de xaneiro de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 22/2018, do 14 de decembro, polo que se establecen ferramentas macroprudenciais.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Corrección de erros da Orde PCI/978/2018, do 20 de setembro, pola que se regulan os currículos do ensino de formación para a incorporación á escala de oficiais do corpo da Garda Civil mediante as formas de ingreso por acceso directo sen titulación universitaria e por promoción profesional; se ditan as normas de avaliación, e de progreso e permanencia no centro docente de formación, e se regulan as titulacións que permiten o ingreso.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid