Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 29 de xaneiro de 2019, Núm. 25

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Corrección de erros da Orde PCI/978/2018, do 20 de setembro, pola que se regulan os currículos do ensino de formación para a incorporación á escala de oficiais do corpo da Garda Civil mediante as formas de ingreso por acceso directo sen titulación universitaria e por promoción profesional; se ditan as normas de avaliación, e de progreso e permanencia no centro docente de formación, e se regulan as titulacións que permiten o ingreso.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid