Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 5 de febreiro de 2019, Núm. 31

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Corrección de erros da Orde HAC/1375/2018, do 17 de decembro, pola que se aproban os prezos medios de venda aplicables na xestión do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, imposto sobre sucesións e doazóns e imposto especial sobre determinados medios de transporte.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Orde ECE/91/2019, do 31 de xaneiro, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Economía e Empresa e se regulan a súa composición e funcións.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PAÍS VASCO

  • Resolución do 24 de xaneiro de 2019, da Dirección de Tráfico, do Departamento de Seguridade, pola que se establecen medidas especiais de regulación do tráfico durante o ano 2019 na Comunidade Autónoma do País Vasco.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid