Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 4 de febreiro de 2019, Núm. 30

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/86/2019, do 31 de xaneiro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros, do 7 de decembro de 2018, polo que se aproba o Plan de contratación pública ecolóxica da Administración xeral do Estado, dos seus organismos autónomos e das entidades xestoras da Seguridade Social (2018-2025).

  • Resolución do 23 de xaneiro de 2019, da Dirección da Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, pola que se modifica a do 14 de decembro de 2009 pola que se establecen o procedemento e as condicións para o pagamento das taxas aplicables pola inserción de anuncios nos diarios "Boletín Oficial del Estado" e "Boletín Oficial del Registro Mercantil", mediante soporte papel ou por vía telemática, a través de entidades colaboradoras na xestión recadatoria.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid