Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 2 de febreiro de 2019, Núm. 29

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Real decreto 37/2019, do 1 de febreiro, polo que se crea a Comisión de selección e se regula o procedemento para a designación da terna de candidatos a fiscal europeo e candidatos a fiscal europeo delegado en España, a que se refiren os artigos 16 e 17 do Regulamento (UE) 2017/1939 do Consello, do 12 de outubro de 2017, polo que se establece unha cooperación reforzada para a creación da Fiscalía Europea.

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Real decreto 38/2019, do 1 de febreiro, polo que se modifica o Regulamento de adquisición e perda da condición de militar e situacións administrativas dos militares profesionais, aprobado polo Real decreto 1111/2015, do 11 de decembro.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 1 de febreiro de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Orde TMS/83/2019, do 31 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional, para o exercicio 2019.

  • Resolución do 30 de xaneiro de 2019, da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, pola que se autorizan para diferir o pagamento de cotas os traballadores incluídos no Sistema especial para traballadores por conta allea agrarios, establecido no réxime xeral da Seguridade Social, durante os períodos de inactividade correspondente aos meses de xaneiro a abril de 2019.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 1515/2018, do 28 de decembro, polo que se crea a Comisión interministerial para a incorporación da metodoloxía BIM na contratación pública.

  • Real decreto 39/2019, do 1 de febreiro, polo que se crea como centro de referencia nacional o Centro de Innovación para a Formación Profesional de Aragón, na área profesional Loxística Comercial e Xestión do Transporte da familia profesional Comercio e Márketing, no ámbito da formación profesional.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid