Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 15 de febreiro de 2019, Núm. 40

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Emendas ao Convenio relativo aos transportes internacionais por ferrocarril (COTIF) e aos seus apéndices, adoptadas en Berna o 14 de xuño de 2017 na 10ª reunión do Comité de Expertos Técnicos da Organización Intergobernamental para os Transportes Internacionais por Ferrocarril (OTIF).

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 14 de decembro de 2018, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo número 1/41/17, instado por Iberdrola Comercialización do Último Recurso, S.A.U. e Iberdrola Clientes, S.A.U., contra o Real decreto 469/2016, do 18 de novembro, polo que se modifica o Real decreto 216/2014, do 28 de marzo, polo que se establece a metodoloxía de cálculo dos prezos voluntarios para o pequeno consumidor de enerxía eléctrica e o seu réxime xurídico de contratación; e contra a Orde ETU/1948/2016, do 22 de decembro, pola que se fixan determinados valores dos custos de comercialización de referencia que para incluír no cálculo do prezo voluntario para o pequeno consumidor de enerxía eléctrica no período 2014-2018.

  • Sentenza do 19 de decembro de 2018, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo número 1/163/17, instado por Aguas de Barbastro Electricidad, S.A., contra a Orde IET/980/2016, do 10 de xuño, pola que se establece a retribución das empresas de distribución de enerxía eléctrica para o ano 2016.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DA REXIÓN DE MURCIA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid