Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 20 de febreiro de 2019, Núm. 44

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 70/2019, do 15 de febreiro, polo que se modifican o Regulamento da Lei de ordenación dos transportes terrestres e outras normas regulamentarias en materia de formación dos condutores dos vehículos de transporte por estrada, de documentos de control en relación cos transportes por estrada, de transporte sanitario por estrada, de transporte de mercadorías perigosas e do Comité Nacional do Transporte por Estrada.

  • Orde PCI/154/2019, do 19 de febreiro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 30 de novembro de 2018 polo que se aproban instrucións para actualizar as convocatorias de probas selectivas de persoal funcionario, estatutario e laboral, civil e militar, para eliminar certas causas médicas de exclusión no acceso ao emprego público.

  • Orde PCI/155/2019, do 19 de febreiro, pola que se aproban as normas polas que deben rexerse os procesos de selección para o ingreso nos centros docentes de formación para a incorporación á escala de cabos e gardas da Garda Civil.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid