Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 22 de febreiro de 2019, Núm. 46

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/161/2019, do 21 de febreiro, pola que se publica o Acordo do Consello de Seguridade Nacional polo que se aproba a Estratexia nacional contra o crime organizado e a delincuencia grave.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 28 de xaneiro de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo número 1/119/17, instado pola Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME), contra a Orde IET/980/2016, do 10 de xuño, pola que se establece a retribución das empresas de distribución de enerxía eléctrica para o ano 2016.

XUNTA ELECTORAL CENTRAL

  • Instrución 2/2019, do 18 de febreiro, da Xunta Electoral Central, sobre aplicación das disposicións legais en relación cos gastos electorais, as subvencións para o envío directo de propaganda electoral e a contabilidade electoral, en caso de concorrencia de eleccións locais, autonómicas e ao Parlamento Europeo.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid