Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 23 de febreiro de 2019, Núm. 47

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 22 de febreiro de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Real decreto 76/2019, do 22 de febreiro, polo que se modifica o Real decreto 1879/1996, do 2 de agosto, polo que se regula a composición da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo para a súa adaptación á nova estrutura dos departamentos ministeriais da Administración xeral do Estado.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/168/2019, do 22 de febreiro, pola que se publica o Plan nacional de biocustodia, aprobado polo Consello de Seguridade Nacional.

  • Orde PCI/169/2019, do 22 de febreiro, pola que se crea o Consello de Desenvolvemento Sustentable.

  • Resolución do 22 de febreiro de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 7 de febreiro de 2019, conxunta da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional e a Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se establecen as adaptacións da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, dos programas educativos no exterior, dos programas internacionais, dos alumnos procedentes de sistemas educativos estranxeiros e das ensinanzas a distancia, para o curso 2018-2019.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Real decreto 51/2019, do 8 de febreiro, polo que se aproba o Plan hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica das Illes Balears.

  • Real decreto 79/2019, do 22 de febreiro, polo que se regula o informe de compatibilidade e se establecen os criterios de compatibilidade coas estratexias mariñas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid