Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 18 de marzo de 2019, Núm. 66

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Emendas ao texto principal do Convenio alfandegueiro relativo ao transporte internacional de mercadorías, ao abeiro dos cadernos TIR, adoptadas en Xenebra o 12 de outubro de 2017.

  • Corrección de erros á aplicación provisional do Acordo de libre comercio entre a Unión Europea e os seus Estados membros, por unha parte, e a República de Corea, por outra, feito en Bruxelas o 6 de outubro de 2010.

MINISTERIO DO INTERIOR

  • Orde INT/300/2019, do 11 de marzo, pola que se modifica a Orde INT/1390/2007, do 11 de maio, pola que se determina a indemnización que percibirá o persoal que participe ou coopere en asistencia técnica policial, operacións de mantemento da paz e seguridade, humanitarias ou de evacuación de persoas no estranxeiro.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

  • Orde EFP/301/2019, do 11 de marzo, pola que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Ensino e Animación Sociodeportiva.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Resolución do 12 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo por canalización.

  • Resolución do 12 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos máximos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo envasados, en envases de carga igual ou superior a 8 kg e inferior a 20 kg, excluídos os envases de mestura para usos dos gases licuados do petróleo como carburante.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid