Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 19 de marzo de 2019, Núm. 67

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Emendas de 2017 ao anexo do Protocolo de 1997 que emenda o Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978, adoptadas en Londres o 7 de xullo de 2017 mediante a Resolución MEPC.286(71).

MINISTERIO DE FACENDA

  • Real decreto 91/2019, do 1 de marzo, polo que se regulan a composición e o funcionamento do Consello Asesor de Prevención e Loita contra a Fraude aos Intereses Financeiros da Unión Europea.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 77/2019, do 22 de febreiro, polo que se modifica o Real decreto 511/2017, do 22 de maio, polo que se desenvolve a aplicación en España da normativa da Unión Europea en relación co programa escolar de consumo de froitas, hortalizas e leite.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde TFP/303/2019, do 12 de marzo, pola que se crean as subsedes electrónicas do Portal Funciona e do Portal da Transparencia como sedes electrónicas derivadas da sede electrónica do punto de acceso xeral da Administración xeral do Estado.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DAS ILLES BALEARS

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid