Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 26 de marzo de 2019, Núm. 73

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Orde TMS/331/2019, do 20 de marzo, pola que se establecen os requisitos e condicións para a subscrición de convenios de habilitación para a presentación electrónica de documentos nos expedientes relativos ás autorizacións de residencia previstas na sección de mobilidade internacional da Lei 14/2013, do 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e á súa internacionalización.

  • Resolución do 25 de marzo de 2019, da Secretaria de Estado de Migracións, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 22 de marzo de 2019 polo que se aproban as instrucións polas que se determina o procedemento, en caso de retirada do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte da Unión Europea sen que se alcanzase o acordo previsto no artigo 50 do Tratado da Unión Europea, para a documentación dos nacionais do Reino Unido residentes en España antes da data de retirada e dos membros da súa familia, así como para a documentación dos nacionais do Reino Unido que reúnan a condición de traballadores fronteirizos antes da data de retirada.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 78/2019, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento que desenvolve a Lei 49/1999, do 20 de decembro, sobre medidas de control de substancias químicas susceptibles de desvío para a fabricación de armas químicas.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN E UNIVERSIDADES

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid