Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 3 de abril de 2019, Núm. 80

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 1203-2019, contra diversos artigos da Lei 6/2018, do 26 de novembro, de protección dos animais na Comunidade Autónoma de La Rioja.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 1327-2019, contra os arts. 21.7, 27.5 e disposicións adicionais décimo terceira, décimo cuarta e décimo oitava da Lei 9/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade de Madrid para o ano 2019.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid