Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 6 de abril de 2019, Núm. 83

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/394/2019, do 3 de abril, pola que se fixan as cantidades das subvencións aos gastos orixinados por actividades electorais para as eleccións ao Parlamento Europeo e locais do 26 de maio de 2019.

  • Resolución do 5 de abril de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 161/2019, do 22 de marzo, polo que se modifica o Real decreto 550/2014, do 27 de xuño, polo que se desenvolven os requisitos e o procedemento para o recoñecemento das entidades asociativas prioritarias e para a súa inscrición e baixa no Rexistro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto na Lei 13/2013, do 2 de agosto, de fomento da integración de cooperativas e doutras entidades asociativas de carácter agroalimentario.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 241/2019, do 5 de abril, polo que se modifica o Real decreto 988/2015, do 30 de outubro, polo que se regula o réxime xurídico da obriga de financiamento anticipado de determinadas obras audiovisuais europeas.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Corrección de erratas do Real decreto 215/2019, do 29 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público de estabilización do persoal docente non universitario da Administración xeral do Estado para o ano 2019, e se modifican o Real decreto 954/2018, do 27 de xullo, polo que se aproba a oferta de emprego público de estabilización correspondente á Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para 2017 e se aproba a oferta de emprego público de estabilización para o persoal da Administración de xustiza para 2018, e o Real decreto 19/2019, do 25 de xaneiro, polo que se aproba a oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal na Administración xeral do Estado correspondente á Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Real decreto 244/2019, do 5 de abril, polo que se regulan as condicións administrativas, técnicas e económicas do autoconsumo de enerxía eléctrica.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid