Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 11 de abril de 2019, Núm. 87

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DO INTERIOR

  • Resolución do 25 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Tráfico, pola que se amplía o anexo VII da do 14 de xaneiro de 2019 pola que se establecen medidas especiais de regulación de tráfico durante o ano 2019.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

  • Resolución do 25 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, pola que se actualiza a listaxe de normas da instrución técnica complementaria MI-IP 04 "Instalacións de subministración a vehículos", aprobada polo Real decreto 706/2017, do 7 de xullo.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Orde ECE/417/2019, do 3 de abril, pola que se autoriza a Secretaría Xeral do Tesouro e Financiamento Internacional a realizar operacións activas e pasivas de xestión da tesouraría do Estado, e se regulan os procedementos para a súa concertación.

  • Resolución do 8 de abril de 2019, da Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid