Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 13 de abril de 2019, Núm. 89

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE XUSTIZA

MINISTERIO DE FACENDA

 • Resolución do 12 de abril de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da Península e Illes Balears.

MINISTERIO DO INTERIOR

 • Resolución do 8 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Tráfico, pola que se establecen medidas especiais de regulación do tráfico nos accesos a Covadonga e Lagos de Covadonga pola estrada CO-04 durante o ano 2019.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

 • Real decreto 258/2019, do 12 de abril, polo que se modifica o Real decreto 824/2010, do 25 de xuño, polo que se regulan os laboratorios farmacéuticos, os fabricantes de principios activos de uso farmacéutico e o comercio exterior de medicamentos e medicamentos en investigación.

 • Real decreto 259/2019, do 12 de abril, polo que se regulan as unidades de igualdade da Administración xeral do Estado.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

 • Real decreto 263/2019, do 12 de abril, polo que se regula o Programa de axudas para actuacións de eficiencia enerxética en peme e grande empresa do sector industrial.

 • Orde TEC/427/2019, do 5 de abril, pola que se establecen os valores da retribución á operación correspondentes ao segundo semestre natural do ano 2018 e pola que se aproban instalacións tipo e se establecen os seus correspondentes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos.

MINISTERIO DE CULTURA E DEPORTE

 • Orde CUD/428/2019, do 4 de abril, pola que se crea e se regula o Centro de Documentación das Artes Escénicas e da Música, dependente do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música.

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

 • Orde SCB/429/2019, do 1 de abril, pola que se modifica a Orde SAS/2287/2010, do 19 de agosto, pola que se regulan os requisitos e o procedemento para a acreditación dos centros, servizos e entidades privadas, concertadas ou non, que actúen no ámbito da autonomía persoal e da atención a persoas en situación de dependencia nas cidades de Ceuta e de Melilla.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ARAGÓN

 • Lei 1/2019, do 7 de febreiro, de modificación da Lei 11/2003, do 19 de marzo, de protección animal na Comunidade Autónoma de Aragón.

 • Lei 2/2019, do 21 de febreiro, de aprendizaxe ao longo da vida adulta na Comunidade Autónoma de Aragón.

 • Lei 3/2019, do 21 de febreiro, de modificación do Decreto lexislativo 1/2007, do 18 de setembro, do Goberno de Aragón, polo que se aproba o texto refundido da lexislación sobre impostos ambientais da Comunidade Autónoma de Aragón, para a supresión do imposto ambiental sobre as instalacións de transporte por cable.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DAS ILLES BALEARS

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid