Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 18 de abril de 2019, Núm. 93

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 1021-2019 en relación co artigo único do Real decreto lei 2/2016, do 30 de setembro, polo que se introducen medidas tributarias dirixidas á redución do déficit público, que dá nova redacción á disposición adicional décimo cuarta ("Modificacións no réxime legal dos pagamentos fraccionados") da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do imposto sobre sociedades, por posible vulneración dos artigos 31.1 e 86.1 CE.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 1461-2019 en relación coa disposición transitoria segunda do Decreto lei do Goberno das Illes Balears 1/2017, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 20/2006, do 15 decembro, municipal e de réxime local das Illes Balears, e da Lei 3/2007, do 27 de marzo, da función pública da Comunidade Autónoma das Illes Balears, e de medidas en materia de coordinación das policías locais das Illes Balears, e o artigo 41 da Lei do Parlamento das Illes Balears 4/2013, do 17 de xullo, de coordinación das policías locais das Illes Balears, por posible vulneración dos artigos 149.1.1.ª e 149.1.18.ª da CE.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid