Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 16 de maio de 2019, Núm. 117

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Estatutos da infraestrutura virtual europea de ciencia e tecnoloxía para a investigación sobre a biodiversidade e os ecosistemas-Consorcio de Infraestruturas de Investigación Europeas (LifeWatch ERIC).

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 14 de marzo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar en parte o recurso contencioso-administrativo 1/4430/2016 contra o anexo V, disposicións normativas do Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica do Texo (PHT), do Real decreto 1/2016, do 8 de xaneiro, en que se declara a nulidade dos artigos 9.1 en relación co apéndice 4.1 e 4.2; 9.3 en relación co apéndice 4.3, 9.5, 9.6 e 9.7, e artigo 19.1 en relación co apéndice 8.1 e 8.2.

  • Sentenza do 11 de abril de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar o recurso contencioso-administrativo 4438/2016 contra o Real decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproban os plans hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas de Galicia-Costa, das bacías mediterráneas andaluzas, do Guadalete e Barbate e do Tinto, Odiel e Piedras, en relación co Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica das bacías mediterráneas andaluzas, e contra o Real decreto 21/2016, do 15 de xaneiro, polo que se aproban os plans de xestión de risco de inundación das bacías internas de Andalucía: demarcacións hidrográficas do Tinto, Odiel e Piedras; Guadalete e Barbate; e bacías mediterráneas andaluzas, en relación co Plan de xestión de risco de inundación da demarcación hidrográfica das bacías mediterráneas andaluzas, ampliado a dúas ordes da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Junta de Andalucía do 23 de febreiro e 21 de abril de 2016.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DA REXIÓN DE MURCIA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid