Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 29 de maio de 2019, Núm. 128

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 2882-2019, contra os números 3 e 6 do artigo único da Lei 9/2018, do 31 de xullo, pola que se modifican os artigos 9, números 1, 2, 3 e 4, e 14 da Lei 12/2016, do 17 de agosto, de avaliación ambiental das Illes Balears.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 2360-2019, en relación co artigo 110.2 da Lei 8/2008, de saúde de Galicia, por posible vulneración do artigo 149.1.18 da C.E.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 2754-2019, en relación co artigo 454 bis, 1, parágrafo primeiro, da Lei de axuizamento civil, por posible vulneración do artigo 24.1 C.E.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 29 de abril de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo número 1/391/2017, instado por Gas Natural Sur SDG, S.A., contra a Orde ETU/1948/2016, do 22 de decembro, pola que se fixan determinados valores dos custos de comercialización das comercializadoras de referencia para incluír no cálculo do prezo voluntario para o pequeno consumidor de enerxía eléctrica no período 2014-2018.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PAÍS VASCO

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANARIAS

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid