Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 21 de xuño de 2019, Núm. 148

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE CULTURA E DEPORTE

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 2 de abril de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar parcialmente o recurso 1/4400/2016 contra o RD 1/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproba a revisión dos plans hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura e Xúcar, e da parte española das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Douro, Texo, Guadiana e Ebro, e declarar a nulidade do artigo 9.1, 3, 5, 6 y 7, en relación cos apéndices 4.1, 4.2 y 4.3 da normativa do Plan hidrolóxico do Texo, así como do artigo 10.2, no inciso "[...] non serán exixibles no horizonte temporal do presente plan", e do artigo 19.1, en relación cos apéndices 8.1 e 8.2, por seren contrarios a dereito.

  • Sentenza do 8 de abril de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar o recurso 1/4431/2016 contra o RD 11/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproban os plans hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas de Galicia-Costa, das bacías mediterráneas andaluzas, do Guadalete e Barbate e do Tinto, Odiel e Piedras, en relación co Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica das bacías mediterráneas andaluzas; e contra o RD 21/2016, do 15 de xaneiro, polo que se aproban os plans de xestión de risco de inundación das bacías internas de Andalucía: demarcacións hidrográficas do Tinto, Odiel e Piedras; Guadalete e Barbate; e bacías mediterráneas andaluzas, en relación co Plan de xestión de risco de inundación da demarcación hidrográfica das bacías mediterráneas andaluzas; ampliado ás ordes do conselleiro de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio do 23 de febreiro e do 21 de abril de 2016.

  • Sentenza do 11 de abril de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar o recurso 1/4440/2016 contra o Real decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproban os plans hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas de Galicia-Costa, das bacías mediterráneas andaluzas, do Guadalete e Barbate e do Tinto, Odiel e Piedras, en relación co Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica das bacías mediterráneas andaluzas; e contra o Real decreto 21/2016, do 15 de xaneiro, polo que se aproban os plans de xestión de risco de inundación das bacías internas de Andalucía: demarcacións hidrográficas do Tinto, Odiel e Piedras; Guadalete e Barbate; e bacías mediterráneas andaluzas, en relación co Plan de xestión de risco de inundación da demarcación hidrográfica das bacías mediterráneas andaluzas.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANARIAS

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid