Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 28 de xuño de 2019, Núm. 154

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 976-2019, contra os artigos 1.1; 1.2; 2.1; 2.2 alíneas d) e e) [neste último caso exclusivamente respecto da mención ao "pacto"]; 3; 4; 5.1; 5.2.b); 7.1.c); 9; 10.1; 13; 14 a 22; 25; 26.1, 2 e 3; 27; 32.a); 33.5, disposicións adicionais segunda e terceira, e disposición derradeira terceira da Lei das Cortes de Aragón 8/2018, do 28 de xuño, de actualización dos dereitos históricos de Aragón.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 3014-2019, en relación co artigo 6.1.3º da Lei 2/1992, do 15 de xuño, forestal de Andalucía, por posible vulneración do artigo 149.1.18 da CE.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Texto emendado dos anexos A e B do Acordo europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR 2019) coas emendas adoptadas durante as sesións 100.ª, 101.ª, 102.ª, 103.ª e 104.ª do grupo de traballo de transportes de mercadorías perigosas da Comisión Económica para Europa das Nacións Unidas (CEPE).

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid