Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 29 de xuño de 2019, Núm. 155

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 28 de xuño de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados labores de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da península e Illes Balears.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 411/2019, do 28 de xuño, polo que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas á obtención de avais da Sociedade Anónima Estatal de Caución Agraria por titulares de explotacións agrarias con actividade en determinados cultivos cítricos que garantan préstamos para financiar as súas explotacións, e se convocan as ditas subvencións para o exercicio 2019.

COMISIÓN NACIONAL DO MERCADO DE VALORES

  • Resolución do 27 de xuño de 2019, da Comisión Nacional do Mercado de Valores, sobre medidas de intervención de produto relativas a opcións binarias e contratos financeiros por diferenzas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid