Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 3 de xullo de 2019, Núm. 158

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 21 de maio de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar o recurso contencioso-administrativo número 4483/2016 contra o Real decreto 21/2016, do 15 de xaneiro, polo que se aproban os plans de xestión de rega de inundación das bacías internas de Andalucía: demarcacións hidrográficas do Tinto, Odiel e Piedras; Guadalete e Barbate; e bacías mediterráneas andaluzas; e contra o Real decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproban os plans hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas de Galicia-Costa, das bacías mediterráneas andaluzas, do Guadalete e Barbate e do Tinto, Odiel e Piedras.

  • Sentenza do 3 de xuño de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar parcialmente o recurso contencioso-administrativo número 84/2018 contra o Real decreto 1073/2017, do 29 de decembro, polo que se modifica o Regulamento xeral de desenvolvemento da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado polo Real decreto 520/2005, do 13 de maio.

  • Sentenza do 12 de xuño de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar parcialmente o recurso contencioso-administrativo número 87/2018 contra o Real decreto 1071/2017, do 29 de decembro, polo que se modifica o Regulamento xeral de recadación, aprobado polo Real decreto 939/2005, do 29 de xullo.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid