Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 3 de agosto de 2019, Núm. 185

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DO INTERIOR

  • Real decreto 470/2019, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento de destinos do persoal da Garda Civil.

MINISTERIO DE FOMENTO

  • Real decreto 471/2019, do 2 de agosto, polo que se regula a concesión directa de subvencións á Asociación de Madres y Padres del Centro de Educación Infantil del Ministerio de Fomento e á Asociación Aula Cultural de Fomento para o desenvolvemento das súas actividades durante o exercicio orzamentario 2019.

  • Real decreto 472/2019, do 2 de agosto, polo que se regula a concesión directa de subvencións a diversos colexios profesionais e consellos xerais de colexios profesionais para a formación na metodoloxía BIM durante o exercicio orzamentario 2019.

  • Real decreto 473/2019, do 2 de agosto, polo que se regula a concesión directa de subvencións á Asociación de Navieros Españoles (Anave) para proporcionar embarques de prácticas aos alumnos de Mariña Mercante durante o exercicio orzamentario 2019, e á Organización Marítima Internacional para a celebración da Conferencia Internacional de Torremolinos.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Orde APA/841/2019, do 23 de xullo, pola que se modifican os anexos I e II do Real decreto 599/2011, do 29 de abril, polo que se establecen as bases do Plan de vixilancia sanitaria do gando porcino.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN E UNIVERSIDADES

  • Resolución do 19 de xullo de 2019, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 28 de xuño de 2019 polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de máster e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

  • Resolución do 19 de xullo de 2019, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 28 de xuño de 2019 polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de grao e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

  • Resolución do 19 de xullo de 2019, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 28 de xuño de 2019 polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de doutor e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid