Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 29 de outubro de 2019, Núm. 260

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

  • Resolución do 22 de outubro de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 11/2019, do 20 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados por temporais e outras situacións catastróficas.

  • Resolución do 22 de outubro de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 12/2019, do 11 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos da apertura de procedementos de insolvencia do grupo empresarial Thomas Cook.

  • Resolución do 22 de outubro de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 13/2019, do 11 de outubro, polo que se regula a actualización extraordinaria das entregas á conta para o ano 2019 das comunidades autónomas de réxime común e das entidades locais, en situación de prórroga orzamentaria, e se establecen determinadas regras relativas á liquidación definitiva da participación das entidades locais nos tributos do Estado, correspondente ao ano 2017.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid